Plum-headed parakeet

The Plum-headed Parakeet I shot photos of in Jim Corbett National Park in India in 2015. To se more pictures from India go to India in the menu and you will find links to six sub-pages or click here.

Plommonhuvad parakit fotograferade jag i JimCorbett nationalpark i Indien 2015. För att se fler Indienbilder gå till Indien i menyn så finner du länkar till sex Indiensidor eller klicka här.