Fetörtsblåvinge

Fetörtsblåvinge (Scolitantides orion).
I Sverige är fetörtsblåvingen klassad som starkt hotad. Den har minskat märkbart sedan 1970-talet och bara ett fåtal säkra förekomstområden för arten är idag kända.

The Swedish images are sorted in webpages by the months they were taken. Click on the image below to go to the main page for Swedish pictures.

De svenska bilderna sorteras över webbsidor efter den månad de togs. Klicka på bilden nedan för att komma till huvudsidan för svenska bilder.

IMG_5225_redigerad2
Swedish pictures (with several subpages) // Svenska bilder (med flera undersidor)