Lejon i spegel

 

IMG_3363Redigerad2FW
This picture of a perhaps a bit beaten lion I liked particularly for his strait face and calm but sharp look in his eyes. I took it in Serengeti, Tanzania in 2013. / Denna bild av ett kanske lite slitet lejon gillar jag för hans raka ansikte med en lugn men ändå skarpa blick. Bilden tog jag i Serengeti, Tanzania 2013.
IMG_3363Redigerad3CloseUpFW
It is very populer to take a close-up of lions face and I used the picture above for this. // Det är populärt att ta en närbild på ett lejonansikte.
IMG_3363Redigerad3CloseUpSVFW
Sometimes, when the light is a bit hard it is useful to se what it can look like in Black&White. This is then adjusted and slightly toned for best B&W outcome. // Om ljuset är väl hårt kan det vara intressant att se hur bilden kan bli i svartvitt.
LejonFargHogermTextFW
The close-up is then used together to create the final image I was looking for. // Närbilderna ovan har jag sedan använt mig av för att ta fram den slutliga bilden så som jag ville ha den.

Click on Africa to start the tour among the African photos.