En studie i grått och gult i fyra delar. Helt för att bryta alla normer.

enstudieigrattredfw
del 1
enstudieigratt2redfw
del 2
enstudieigrattdel3fw
del 3
enstudieigrattdel4fw
del 4