Skrattmås

Bird names can be a bit confusing. What we in Swedish call the Black-headed gull is the Mediterranean gull. And the Black-headed gull is in Swedish the laughing gull, which in America would be what we would call soot-winged gull. Anyway, this is the Black-headed gull… or… !
De där med namn och fåglar kan vara lite förbryllande. Det vi kallar svarthuvad mås är på engelska Mediterranean gull medan det som på engelska heter Black-headed gull i själva verket är vår skrattmås vilken snarare är brun än svart på huvudet i sommardräkt (bilden).

 

The Swedish images are sorted in webpages by the months they were taken. Click on the image below to go to the main page for Swedish pictures.

De svenska bilderna sorteras över webbsidor efter den månad de togs. Klicka på bilden nedan för att komma till huvudsidan för svenska bilder.

IMG_5225_redigerad2
Swedish pictures (with several subpages) // Svenska bilder (med flera undersidor)