höst

Tack vare våra fyra årstider har vi en härlig variation i vår natur. På hösten samlas åter fåglarna för sin flytt och träden skiftar om från en skala i grönt till höstens fantastiska rödgula färger. Här visar jag ett urval av mina höstbilder.

 

Domherre i rönnbärsträdet.
_B6A2433Redigerad2FW
Kvällen börjar nu bli sen, fullmånen är uppe och några sena tranor kommer ännu in för nattvilan // Common crane (G. grus)
_B6A0917RedigeradFW
Raven (C. corax) – sv. Korp ((5Diii-500/4) ISO3200 1/320 F7.1)
_B6A1263RedigeradFW
Raven (C. corax) – sv. Korp ((5Diii-300/2.8+1.4xTC) ISO640 1/8000 F4 EC -3)
_B6A1231RedigeradFW
Raven (C. corax) – sv. Korp ((5Diii-300/2.8+1.4xTC) ISO1250 1/5000 F6.3 EC -2)
_MG_2080RedigeradFW
Great tit (Parus major) – sv. Talgoxe ((6D-500/4) ISO1600 1/500 F4 EC +0.7)
_MG_2075RedigeradFW
Great tit (Parus major) – sv. Talgoxe ((6D-500/4) ISO1600 1/500 F4 EC +0.7)
_MG_1967RedigeradFW
Hooded crow (Corvus cornix) – sv. Kråka ((6D-500/4) ISO1000 1/2000 F5.6 EC -0.7)
_MG_7872RedigeradSkuren3_4BFW
Red squirrel (S. vulgaris) – sv. Ekorre ((6D-300/2.8) ISO640 +2 1/500 F2.8)

 

 

_MG_8014RedigeradFW
Magpie (P. pica) – sv. Skata ((6D-300/2.8) ISO1600 +1.7 1/1250 F2.8)
_B6A3044RedigeradSVFW
Raven (C. corax) – sv. Korp ((5Diii-500/4) ISO3200 -0.7 1/500 F4.0)
_MG_8607RedigeradFW
Blue tit (P. caeruleus) – sv. Blåmes ((6D-300/2.8) ISO250 +1 1/500 F2.8)
_MG_8440RedigeradFW
Eurasian jay (G. glandarius) – sv. Nötdskrika ((6D-300/2.8) ISO2000 +2.7 1/800 F2.8)
_b6a3313redigeradskuren3_2revfw
Tofsmes // European crested tit.
_B6A3750Redigerad3FW2
Common buzzard (Buteo buteo) and Raven (C. corax) – sv. ormvråk och Korp ((5Diii-500/4) ISO1600 1/320 F4.0)
_mg_3244redigerad8pa50gra2fw
xxx
_b6a0112redigeradsvfw
Looking for some bright light in a modern Swedish forest…
_b6a0123redigerad2svfw
… and maybe I found some.
Gärdsmyg
xxx
Talgoxe i soluppgång.
Nötvecka i snöfall.
Talltita i rönn.
Nötskrikan i rönnbärsträdet.
Tofsmes.
Blåmes i rönn.
Blåmes i rönn.
Blåmes.
Nötskrika.
Snösiska (Acanthis flammea hornemanni).
Talgoxe
Talloxe.
Talgoxe
Rödräv.
Rödräv.
Rödräv stannar, håller upp ena tassen och lyssnar!
En korp har slagit sig ner i den gamla torrakan.
Waiting for some leftovers.
xxx
”The beauty within” – Golden eagle / Kungsörn.
Ett svanpar vid Fiby ’urskog’.
Kungsörnen kastar sig ut från trädet.
Regndimman ligger tung över Vitbergen bakom örnen som tar fart.
Gråspett.

 

Back to Swdeden
Click to go back to the main page.Logga-Photo300© All images are copyright protected by law.