vår

Vitsippor i maj.

Tack vare våra fyra säsonger har vi en härlig variation i vår natur. Våren är förstås en hektisk tid då livet tar ny fart och de flyttande fåglarna kommer åter från södern. Här visar jag ett urval av mina vårbilder.

Gräsandspar vid Hjälstaviken.
Våren har äntligen kommit. Grågås (Anser anser) vid Hjälstaviken.

 

_mg_2380redigeradfw
Sångsvansparet har åtevärnt till sin häckningssjö i april.
_mg_2332redigeradskuren4_3lufw
xxx

 

 

Xxx
_B6A8015RedigeradFW
European honey bee on True Forget-me-not (Apis mellifera on Myosotis scorpioides) – sv. honungsbi på forgätmigej ((5Diii-180/3.5L Macro) ISO320 1/1000 F6.3)
IMG_5510_redigerad1FW
xxx
_B6A8120RedigeradFW
Bitter vetch (Lathyrus linifolius) – sv. gökärt ((5Diii-180/3.5L Macro) ISO160 1/250 F5)
_MG_2887RedigeradFW
”…och den blå” (blåsippor) // ”…and the blue” – Common Hepatica (Hepatica nobilis or Anemone hepatica)
Vitsippor (Anemone nemorosa) fotade i Nåsten, Uppsala.
IMG_5446_redigerad1
Snake’s head fritillary (F. meleagris) sv. Kungsängslilja
_B6A8172RedigeradFW2
Oak (Quercus robur) – sv. ek ((5Diii-180/3.5L Macro) ISO250 1/3200 F5)
IMG_5716Redigerad3FW
Cow parsley (A. sylvestris) sv. Hundkäx el. Hundloka
_MG_0348RedigeradFW
True Forget-me-not in spring evening light.
_MG_0335Redigerad2FW2
Black-headed gull (Chroicocephalus ridibundus) – sv. skrattmås ((6D EF300/2.8+2.0TC) ISO125 1/500 F5,6)
_B6A2745RedigeradEnlarged3FW
Gulärla vid Hjälstaviken.
_B6A2745RedigeradEnlarged3Skuren3_4FW
_B6A6319RedigeradFW
European water vole (Arvicola amphibius) sv. Vattensork – (5Diii-70-300/4-5.6L) 300mm ISO250 1/250 F5.6 EC +1.7
Mute swan (Cygnus olor) – sv. knölsvan ((5Diii-180/3.5L Macro) ISO125 1/2000 F4.5 EC -0.7)
_B6A3001RedigderadULFW
Sävsparv vid Hjästaviken.
Skrattmås – Svandammen, Uppsala.
Gräsand
Måsarna ger skri.
Back to Swdeden
Click to go back to the main page.Logga-Photo300© All images are copyright protected by law.