skogsgömslen (’drinking stations’)

Badande nötskrika.
En badande koltrast i motljus.
Sjungande gransångare, efter ett bad i dammen.
I värmen hittar nötskrikan ett bad inne i skogen.
Sluta, du stänker!
Rödhake.
Ser inte rödhaken här lite ledsen ut?
En svarthätta besöker talgoxebadet.
Den vackra turturduvan besöker dammen.
En hona av svarthätta tar sig ett dopp.
En något trött stjärtmes (sydeuropeisk ras) kom på besök.
Koltrast.
En blåmes väntar på att taltrasten ska bli klar i badet.
Grå flugsnappare.
Taltrast.